biryaziatolyesi

Yoksulluk Kültürü

 
•• Yoksulluk Kültürü   ••
 Yoksulluk kültürü, yoksulluğu yaşayan insanların içinde bulunduğu sosyo-psikolojik bir durumu ifade eder. Kentlerde yoğunlaşan yoksullar kendi içine kapanık yaşam sistemine sahiptirler ve bu yaşam biçimini nesilden nesile aktarırlar. Nesiller arasında aktarılan değerler arasında umutsuzluk, bağımlılık ve alt sınıfa ait olma gibi duygular vardır. Bu kültür, umutsuzluk ve yılgınlığın içinde eritildiği bir itaat kültürüdür. Yoksulluk kültürü içindeki insanlarda yoğun bir kaderci anlayış hakim olduğu için bu insanların yoksulluktan kurtuluş mekanizmaları üretmeleri beklenemez. Dolayısıyla yoksulluk kültürü sürekli bir yoksulluk durumunu ifade eder
 
Yoksulluğun iktisadi ve demografik nedenlerine bakıldığında çeşitli faktörler görülmektedir:
1. Gelir dağılımı bozukluğu;
2. Ücretlerin düşüklüğü;
3. Bölgelerarası farklılıklar;
4. Kayıt dışı istihdam;
5. Kentleşme ve iç göç;
Yukarıda sayılanların dışında toplumda yoksulluk yaşanmasına sebep olan bir diğer etken ise maddi yoksulluğun sosyokültürel yansıması olan yoksulluk kültürüdür.Yoksulluk, birçok durumda kişilerin insanca yaşamasına engel olan, hak ve özgürlüklerini gereği gibi kullanmasını sınırlandıran, önüne engeller çıkaran ekonomik ve sosyal etkenlerden birisidir.
 
Günümüz sosyal devletinin gereği; yoksullukla mücadele için muhtaç kişilere ayni ve nakdi yardımda bulunmanın ötesinde, kendilerini toplumdaki diğer bireylere göre daha az yetenekli ve dezavantajlı olarak gören bireylerin üzerlerindeki yoksulluk duygusunu ve bunun sosyokültürel yansıması olan yoksulluk kültürünü ortadan kaldırmaya çalışmaktır. Böylelikle bu kişiler toplumun diğer kesimleriyle barışık, dışlanmışlık duygusundan arınmış, yoksulluk döngüsünden uzaklaşmış, içinde yaşadığı toplumun kendisine sunduğu imkânların farkında ve bunlardan faydalanabilme yetisine ve azmine sahip bireyler olarak topluma kazandırılmış olacaktır.
 
Devlet, ihtiyaç içindeki insanlara aynî ve nakdî yardım yaparken toplum adına hareket ettiği gibi aynı zamanda kamu kaynaklarını, bir başka deyişle toplumun ekonomik değerlerini kullanmaktadır. Bunun en etkin ve verimli bir biçimde kullanılması bir zorunluluktur.
 
Yoksulluğun önlenmesinde önemli bir yer tutan kamu kaynaklı harcamaların yeni eşitsizliklere meydan vermeyecek şekilde planlanması önemlidir. Devletin, götürdüğü yardım hizmetlerinde verimliliği ve etkinliği sağlamasında bu hizmetlerden yararlananlarla ilgili araştırmalar şüphesiz katkı sağlayacaktır.
 
Kamu yönetimi anlayışında son yıllarda uygulama alanı bulan şeffaflık, yönetişim,stratejik yönetim ve planlı hareket etme, hesap verebilirlik yaklaşımları, sosyal yardımların sağlanmasında da dikkate alınmalıdır. Araştırma, sosyal yardımlar alanına ilişkin yapılan az sayıdaki araştırmaların eksiğini tamamlayacaktır. Yardım alanların algısını ölçmesi hasebiyle de önemli bir boşluğu dolduracaktır
•• Konumuz •• •• Açlık ••
Açlık Açlık mı ? Aç Gözlülük mü ?
Madalyonun Arka Yüzü Unutmak ve unutturmamak İçin
Yoksulluk Kültürü Kampanyalar
Dünya Herkese Yeter Fakirliğe İlahi Çözümler
Sebebi Yoksulluk Sonucu Yoksulluk  GÖÇ Hangisi Öldürür
Dilencilikle Mucadele Fakirlik Yanılgısı
Yoksulluk mu? Yoksunluk mu ? Düşünmeye Davet
 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:
Bugün 20 ziyaretçi (46 klik) kişi burdaydı!

DUYURU PANOSU

Bir Yazı Atolyesi Geri Döndü
  • Yeni Konular...
  • Covid 19 Hakkında Herşey
  • Projeler
  • Soruyorum
  • Yeni Röportajlar
  • Youtube Kanalımız Açıldı
  • Facebook Sayfamız Kuruldu
  • Twitter Hesabımız Açıldı

Anket

Geri Dönüşümüze Kaç Puan Verirsiniz
 

SPONSOR